aminoasit ne demek?

  1. Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik.
  2. Molekülünde hem amino grubu ve hem de karboksilik asit grubu içeren ve proteinlerin temel yapı taşları olan organik bileşikler sınıfı, saf proteinlerin enzimatik veya kimyasal hidrolizleri sonucu açığa çıkan moleküller.
  3. (en)Amino acid.

aminoasit dizisi

  1. Bir proteinde veya peptit zincirinde aminoasitlerin peş peşe hat biçiminde dizilişi.
  2. (en)Amino acid sequence.

aminoasit kolu

  1. Taşıyıcı RNA'nın yonca yaprağı modelini oluşturan kıvrımlardan amino asidin kovalent bağlarla bağlandığı kısım.
  2. (en)Amino acid arm.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aminoasit dizisiaminoasit koluaminoasitleraminoasidaminoasidemiaminoasidopatiaminoasidüriaminoasil adenilataminoasetik asitaminoacetic acidaminoacidemiaaminoaciduriaaminoacyl siteaminoacyl synthetaseaminoamino acetic asidamino acidamino acid armamino acid residue
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın