tasvirci istatistik ne demek?

 1. Bk. betimleyici sayımbilim

betimleyici sayımbilim

 1. Çıkarımlar ya da kestirimler yapmaksızın belirli veriler kümesini betimleme ve çözümlemeyle yetinen sayımbilim. bkz. çıkarımcı sayımbilim.
 2. (en)Descriptive statistics.

tasvirci

 1. Betimlemeci.

tasvirci gramer

 1. Bir dilin veya bir lehçenin belli bir zaman kesimindeki yapı ve işleyişini, nedenlerini ve geçirdiği tarihî değişme ve gelişmeleri göz önüne almadan tespit etmeye çalışan gramer türü.
 2. (en)Descriptive grammar.
 3. (fr)Grammaire descriptive

istatistik

 1. İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi
 2. Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
 3. Sayım bilimi.
 4. Bk. sayıtım
 5. Verilerin toplanması, işlenmesi, özetlenmesi, topluma ilişkin genel bilgilerin elde edilmesiyle uğraşan bilim dalı.
 6. Bk. sayımlama
 7. Fr. Bir neticeye varmak veya bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcud lüzumlu şeyleri toplayıp sayı halinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim.
 8. Herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu karara varılmasını sağlayan bilim dalı.
 9. Verileri derleme, bölümlendirme, çizelgeler ve çizgelerle özetleme, olasılık kuramı yardımıyla deney tasarımlama ve gözlem ilkelerini saptama, örneklem bilgilerinin anlamlılığını inceleme, yorumlama ve genelleme yöntemlerini veren bilim.
 10. Bk. örneklemdeğer

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tasvircitasvirci gramertasvirci yardımcı fiiltasvirciliktasvirtasvir edilentasvir etmektasvir gibitasvirattasvibtasvibattasvibentasvibkerdetasvigistatistikistatistik bilimiistatistik dağılımistatistik ihtimal birimiistatistik kalite kontrolüistatistik uzmanıistatistik yapmaistatistikçiistatistikçilikistatistikı kanunistatistiğe dayananistatikçiistatiksel mekanik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın