tasvirci yardımcı fiil ne demek?

 1. Zarf-fiil biçimindeki esas fiilin bildirdiği oluş ve kılışı tasvir eden yardımcı fiil. bil-, dur-, ver-, yaz- gibi fiiller tasvirî yardımcı fiillerdir. bk. tasvir fiili.
 2. (en)Descriptive auxillary verb.
 3. (fr)Verbe auxiliaire descriptif

tasvirci

 1. Betimlemeci.

tasvirci gramer

 1. Bir dilin veya bir lehçenin belli bir zaman kesimindeki yapı ve işleyişini, nedenlerini ve geçirdiği tarihî değişme ve gelişmeleri göz önüne almadan tespit etmeye çalışan gramer türü.
 2. (en)Descriptive grammar.
 3. (fr)Grammaire descriptive

yardımcı

 1. Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver
 2. Yardımı olan (şey, nesne)
 3. (en)Accessary.
 4. (en)Accessory.
 5. (en)Ancillary.
 6. (en)Assistant.
 7. (en)Auxiliary.
 8. (en)Band-aid.
 9. (en)Collateral.
 10. (en)Contributory.

fiil

 1. İş, davranış.
 2. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.
 3. Bk. yüklem
 4. Bk. edim
 5. Bk. eylem
 6. (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.
 7. (en)Verbal.
 8. (en)Deed.
 9. (en)Predicate.
 10. (en)Action.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tasvircitasvirci gramertasvirci istatistiktasvirciliktasvirtasvir edilentasvir etmektasvir gibitasvirattasvibtasvibattasvibentasvibkerdetasvigyardımcıyardımcı adıyardımcı akımyardımcı aktöryardımcı aktrisyardımcı aküyardımcı anotyardımcı antenyardımcı asalakyardımcı ateşlemeyardımyardım alyardım alan kimseyardım alıyor olmakyardım balonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın