takma adlar ne demek?

 1. (en)Agnomina.

takma adla

 1. (en)Incognito.

takma adla yazılmış

 1. (en)Pseudonymous.

ad

 1. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 2. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.
 3. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.
 4. Anılacak değer, önem.
 5. İsim.
 6. Sayma.
 7. Sayılma.
 8. Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.
 9. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV
 10. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.T.: isim, filmin ismi. isim, programın ismi, programın adı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

takma adlatakma adla yazılmıştakma adlıtakma adlılıktakma adtakma ad davalarıtakmatakma ayaktakma bacaktakma diştaktak çevirtak ı zafertak polimeraztak takadlar diziniadları buladları ekleadları gizleradları inceleadlaadla çağırımadla ı mücessemeadlai ewing stevensonadlamalıkadl
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın