tahlifi şuhud ne demek?

  1. Söylediklerinin doğru olduğuna dair tanıklara yemin ettirme.

tahlif

  1. Ant içirme, yemin ettirme.
  2. Bk. andiçirme
  3. (Halef. den) Birini kendi yerine bırakmak.

tahli

  1. (Hal'. dan) Söküp çıkarmak. Koparmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tahliftahlitahlidtahliktahliltahltahl yyetahleetahlııışııı giribantahtahataha suresitahabtahabbutşuhudi mazişuhşuh kadınşuhlukşuhmeşrebşuşu anşu an içinşu an kişu ana dek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın