tabiat bilimleri ne demek?

 1. Doğa bilimleri.

doğa

 1. İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiat
 2. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.
 3. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.
 4. Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.
 5. İnsan etkinliklerinin dışında kendi kendini sürekli yeniden üreten ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan,doğal kaynakları sağlayan ortam.
 6. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği her türlü ortam.
 7. İçinde canlıların yaşadığı yerküre, çevre. Tabiat.
 8. İnsan etkisi ve katkısının dışında varolan öğeler, nesneler, olaylar ve etkileşimlerin tümü.
 9. tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.
 10. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü.

tabiat bilgisi

 1. Okullarda doğa ile ilgili bilgileri içine alan dersin adı.
 2. Bu dersin konularını içeren kitap.
 3. Öğrencilere doğal olayları gözleme ve inceleme yollarını öğretmek, doğa ve doğal olaylar ile insan yaşayışı arasındaki ilişkileri kavratmak, doğal çevreyi iyileştirme alışkanlığı kazandırmak, doğal güzellikleri duyurabilmek ve onlarda doğa sevgisini uyandırmak için daha çok ilk ve ortaokullarda okutulan ders.
 4. (en)Nature study, natural history.
 5. (en)Natural history.

tabiat bilgisi uzmanı

 1. (en)Naturalist

bilim

 1. Türlü duygusal yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için gösterilen çabalara verilen ad.
 2. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
 3. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
 4. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.
 5. Evrenin bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.
 6. (en)Knowledge.
 7. (en)Learning.
 8. (en)Scholarship.
 9. (en)Lore.
 10. (en)Science.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tabiat bilgisitabiat bilgisi uzmanıtabiattabiat anatabiat felsefesitabiat kanunutabiat kuvvetleri ne aittabiat mititabiat üstü baladtabiata tapmatabitabi berattabi çocuktabi hadiselertabi kılmakbilimlerin sınıflandırılmasıbilimleştiricilikbilimlikbilimlik kelimebilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın