türkçe ne demek?

 1. Genel Türk dili
 2. Türkiye Türkçesi.
 3. Öğrencilere Türk dilini doğru ve etkili bir biçimde kullanma alışkanlığını kazandırmak ereğiyle ilkokuldan başlayarak bütün ortaöğretim kurumlarıyla kimi üniversite ve yüksek okullarda okutulan ders.
 4. (en)Turkish.

genel

 1. Bkz. non spesifik
 2. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.
 3. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
 4. Bir genelleme sonucunda elde edilen.
 5. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.
 6. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
 7. Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan.
 8. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen.
 9. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. "Genellikle", "genel olarak" deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır.
 10. Bk. evrensel

türkçeci

 1. Okullarda Türkçe dersi veren öğretmen.
 2. Türkçecilik ilkesini benimsemiş kimse.
 3. (en)Supporter of the movement to purify Turkish of foreign words.
 4. (en)Teacher of Turkish.

türkçecilik

 1. Türk dilini yabancı kurallardan ve kelimelerden arındırma akımı.
 2. (en)The movement to purify Turkish of foreign words.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

türkçecitürkçeciliktürkçeleşmetürkçeleşmektürkçeleştirmetürkçeleştirmektürkçesitürkçeye çeviriyi koruma süresitürkçeye tercüme hususunda koruma süresitürktürk aksağıTürk Ankara keçisiTürk Ankara kedisitürk başkentitürtür adıtür agregatıtür ayrımıtür çeşitliliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın