tür sp. ne demek?

 1. Birbirlerine benzeyen, sadece kendi aralarında verimli gen alış verişi yapabilen (üreyebilen) bireylerin oluşturduğu populasyon. Taksonomik bir birim olan türün biri cins adı diğeri tür adı olmak üzere iki adı vardır. Örnek: Homo sapiens (insan). Bu isimler daima italik yazıyla yazılır. Birinci isim cins adıdır ve büyük harfle başlar, ikinci isim o cinse giren türü bildirir ve küçük harfle başlar. Biyolojiktür, sp.syes.
 2. (en)Species.
 3. (fr)Espèce
 4. (la)Species

tür adı

 1. Aynı türden olan varlıklara soyut kavramlara verilen genel ad: ağaç, ateş, çiçek, koyun, kum, ördek, tuğla, yol, savaş, yağmur, bilgi, bilim, arkadaşlık, duygu, düşünce, güzellik, sevinç, gönül, bilgi vb.
 2. (en)Common noun.
 3. (fr)Nom commun

tür agregatı

 1. Morfolojik olarak benzer olan ve bu nedenle teşhisi zor olan türler grubu.
 2. (en)Species agrregate.

sp.

 1. Ana Sayfa #sp.itsp. Geri Dön #sp.itsp.bk. tür  .
 2. Spain, Spaniard.
 3. Special, species, spelling.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tür adıtür agregatıtür ayrımıtür çeşitliliğitür ekletürtür molaritesitür tanımıtür zenginliğitüratübajtübaltübaperitonealtübbatübbansp.spsp hibrit yörüngemsisisp hybrid orbitalspa
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın