tür molaritesi ne demek?

 1. Bir türün, mol/L olarak ifade edilen ve köşeli parantezle ([ ]) gösterilen denge molaritesi ile eş anlamlı olan denge derişimi. Asetik asit çözeltisindeki asetat veya hidrojen iyonu derişimi gibi.

tür

 1. Çeşit, cins.
 2. Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm.
 3. Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram.
 4. Türlü.
 5. Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram. // Ama bu cins kavramı, kendi üzerinde bir başka cins varsa, yenidentür durumuna gelir ve bu böyle sürüp gidebilir. Mantık diliyle: Bir A sınıfı , bir başka sınıfın, B sınıfının kapsamı içindeki bir bölümü kurduğunda: B cinstir, A datür. (Ör. Hayvan canlı varlık karşısındatürdür, aslan karşısında cinstir.)
 6. Birbirinden üreyen ve dirimbilimsel açıdan akraba olan canlı varlıklar öbeği. (Ör. Arslan ya da insan.
 7. Kimyada atom, molekül, iyon veya radikale verilen genel ad.
 8. Biyolojide cinslerin ayrıldığı alt bölüm.
 9. Kalıtsal yapıya bağlı olarak ortak karakterlere sahip olan ve kendi aralarında birleştirildiklerinde döl verme yeteneğinde yavrular elde edilen bireylerin oluşturduğu hayvan grupları.
 10. Birbirlerine benzeyen, yalnızca kendi aralarında verimli gen alışverişi yapabilen bireylerin oluşturduğu canlı grubu, spesiyes.

tür adı

 1. Aynı türden olan varlıklara soyut kavramlara verilen genel ad: ağaç, ateş, çiçek, koyun, kum, ördek, tuğla, yol, savaş, yağmur, bilgi, bilim, arkadaşlık, duygu, düşünce, güzellik, sevinç, gönül, bilgi vb.
 2. (en)Common noun.
 3. (fr)Nom commun

molarite

 1. Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısını esas alan çözeltinin M ile gösterilen derişim birimi.
 2. Bir litre çözeltideki çözünen maddenin mol gram sayısı, molar çözelti, molar konsantrasyon, M.
 3. (en)Molarit.
 4. (en)Molarity.
 5. (al)Molarit
 6. (fr)Molarite
 7. (fr)Molarit

Türetilmiş Kelimeler (bis)

türtür adıtür agregatıtür ayrımıtür çeşitliliğitür ekletür sp.tür tanımıtür zenginliğitüratübajtübaltübaperitonealtübbatübbanmolaritemolaritmolaritymolariformmolariform dişlermolaris
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın