suddenly to become ne demek?

 1. Kesilmek

kesilmek

 1. Kesme işi yapılmak.
 2. Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak, çok yorulmak
 3. Gibi olmak, benzemek, dönmek
 4. Süt, ayran vb. bozulmak, ekşimek.
 5. Dinmek
 6. Sona ermek
 7. Akmamak.
 8. Akım gelmez olmak
 9. (en)Set.
 10. (en)Be cut.

suddenly to feel full

 1. Tıkanmak

suddenly

 1. Pat diye
 2. Aniden, ansızın
 3. Birden
 4. Birdenbire

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

become

 1. Olmak: yakışmak, yaraşmak, gitmek What became of ? ne oldu ? nereye gitti ? ne yaplyor? become due vadesi gelmek.
 2. Olmak, laşmak, leşmek; haline gelmek, kesilmek, yaraşmak; güzel durmak, uymak yakışmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

suddenly to feel fullsuddenlysuddensudden advancesudden attacksudden deathsudden death factorsuddsuddadtoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın