stil düzenle bul ne demek?

 1. (en)Edit find style

edit

 1. Telif etmek
 2. Kısaltmak
 3. Baskıya sokmak
 4. Yönetmek, yazımlamak (data)
 5. Yerli yerine koymak
 6. Başkasının yazdığı bir yazıyı basılmak üzere hazırlamak
 7. Düzeltmek, düzenlemek
 8. Bir gazetede mesül müdür olmak.
 9. Yayına hazırlamak

stil düzenle

 1. (en)Edit style

stil

 1. Üslup.
 2. Tarz.
 3. Bk. deyiş
 4. Mobilyada belirli bir biçimlendirme ve zevk anlayışı.
 5. Bk. stil
 6. (en)Style.
 7. (en)Diction , style.
 8. (al)Stil
 9. (fr)Style

düzenle

 1. (en)[düzenlemek] arrange, line up, collocate, compose, construct, coordinate, dispose, do, do out, draw, draw up, engineer, execute, forge, form, frame, get up, give, grade, lay out, methodize, mount, order, organize, promote, put up, regularize, regulate, scheme.

bul

 1. Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta.
 2. Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta.
 3. Bk. bul
 4. (en)Routout.
 5. (en)Find.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

stil düzenlestilstil alstil eklestil mobilyastil oluşturstil seçstil silstil tanımlastil uygulastiaulusstibenstibialismstibiationstibiedüzenledüzenle buldüzenle ıçeriğidüzenlemedüzenleme denetimidüzenleme haznesidüzenleme ıskartasıdüzenleme ıznidüzenleme içindüzenleme kuruludüzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın