sterile ne demek?

  1. Steril, mikropsuz, verimsiz, kısır, sonuçsuz
  2. Kısır, ürün vermeyen, verimsiz, semeresiz
  3. Biyol

sterile eosinophilic folliculitis

  1. Steril eozinofilik folikülitis

sterile eosinophilic pinnal folliculitis

  1. Steril eozinofilik kulak kepçesi folikülitisi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sterile eosinophilic folliculitissterile eosinophilic pinnal folliculitissterile eosinophilic pustulosissterile feedsterile fieldsterile roomsterile techniquesterilenesssteriletsterilsteril alansteril eozinofilik folikülitissteril eozinofilik kulak kepçesi folikülitisisteril eozinofilik püstülozisstericsteric hindrancesteridsterik engel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın