sterilet ne demek?

  1. İntra uterin dispozitif.
  2. (en)İntrauterine contraceptive device.

intra

  1. İçinde.
  2. (en)Intra.
  3. Içi, içindeki, içine
  4. Önek içinde bulunan.

sterile

  1. Steril, mikropsuz, verimsiz, kısır, sonuçsuz
  2. Kısır, ürün vermeyen, verimsiz, semeresiz
  3. Biyol

sterile eosinophilic folliculitis

  1. Steril eozinofilik folikülitis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sterilesterile eosinophilic folliculitissterile eosinophilic pinnal folliculitissterile eosinophilic pustulosissterile feedsterilsteril alansteril eozinofilik folikülitissteril eozinofilik kulak kepçesi folikülitisisteril eozinofilik püstülozisstericsteric hindrancesteridsterik engelsterster , sterosteradiansteradyansteran halkası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın