soya ekstraksiyon yemi ne demek?

 1. Soyulmuş ve çözücüyle özütlenmiş soya pulcuklarından proteinin ve azotsuz öz maddelerin bir kısmı ayrıdıktan sonra kalan bir ürün.
 2. (en)Soy exraction feed.

soya ekstraksiyon küspesi

 1. Soya tohumlarından yağın çoğunun çözücü özütleme işlemiyle alınmasından sonra kalan pulcukların öğütülmesiyle elde edilen, % 7'den fazla ham selüloz içermemesi gereken ürün.
 2. (en)Soy exraction cake.

soya

 1. Protein değeri bakımından zengin bir tür fasulye (Soia hispida).
 2. (en)Soybean.
 3. (en)Erect bushy hairy annual herb having trifoliate leaves and purple to pink flowers; extensively cultivated for food and forage and soil improvement but especially for its nutritious oil-rich seeds; native to Asia.
 4. (en)Soya bean.
 5. (en)Soya.
 6. Soya, soya fasulyesi

ekstraksiyon

 1. Çekçıkar
 2. Bir çözelti veya süspansiyon d
 3. Bk. özütleme
 4. Bk. özütleme (II)
 5. Çekip çıkarma, çıkarma, özütleme.
 6. Yem maddesindeki yağın organik çözücüler yardımıyla çıkarılması.
 7. Özütleme.
 8. (en)Extraction.

yem

 1. Hayvan yiyeceği.
 2. Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan, oltaya takılan yiyecek veya yiyecek görüntüsündeki nesne
 3. Ağızotu.
 4. Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan kimse veya şey.
 5. Hayvanlar tarafından tüketilen ve hayvanların yaşama ve verim gereksinimlerini enerji ve/veya besin maddeleri yönünden karşılamak amacıyla belli sınır ve koşullarda yedirildiği zaman sağlığına zararlı olmayan, yararlanılabilir durumdaki organik ve/veya inorganik besin maddelerinin bir veya birkaçını kapsayan, bitkisel veya hayvansal kökenli veya doğada serbest olarak bulunan maddeler.
 6. Yapısında organik ve inorganik besin maddelerini bulunduran, belli oranlarda verildiğinde yetiştirciliği yapılan canlının sağlık, gelişme, üreme, verim gibi özellikleri üzerinde olumlu etki yapan maddeler.
 7. Balıkları cezbetmek için olta iğnesine takılan veya tuzak ağlar içine konulan, sinek, canlı yem, yem solucanı gibi gerçek veya yapay balık yemleri.
 8. (en)Feed.
 9. (en)Bait.
 10. (en)Draw.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

soya ekstraksiyon küspesisoyasoya aitsoya beansoya bean oilsoya çekimsoya çekmesoya çekmeksoya değirmencilik kalıntısısoya fasulyesisoysoy ağacısoy ağacındaki yersoy asma, soyuna çekersoy beanekstraksiyonekstraksiyon aspur küspesiekstraksiyon forsekstrakapsülerekstrakapsüler ekstraksiyonekstrakardiyakekstrakorporalekstrakorporeal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın