sister by adoption ne demek?

 1. Kardeşlik

kardeşlik

 1. Kardeş olma durumu, uhuvvet.
 2. Kardeş kadar yakın sayılan kimse, yakın dost.
 3. Birlik, beraberlik.
 4. Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü
 5. Efsanelerde, destanlarda ve masallarda kardeşler arasındaki yazgı birliğini ve bağını gösteren kavram, a. bk. kan kardeşliği.
 6. (en)Brotherhood.
 7. (en)Fraternal.
 8. (en)Sisterhood.
 9. (en)Fraternity.
 10. (en)Sorority.

sister

 1. Kızkardeş, hemşire, bacı, abla, kardeş (kız)
 2. Aynı cinsten olan kimse veya şey
 3. Rahibe
 4. Hemcins
 5. Kızkardeş gibi
 6. Kardeş, kızkardeş, abla, hemşire, hastabakıcı, rahibe

sister company

 1. Aynı holdinge bağlı olan şirketlerden biri
 2. Kardeş şirket

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

adoption

 1. Nüfusuna geçirme
 2. Benimseme, kabul etme
 3. Evlat edinme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sistersister companysister germansister in lawsister of mercysister of the halfbloodsister shipsisteretizmsisterhoodsisterlikesiste hareket edemiyensisteinsistein cys csistektazisistektomibyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın