she couldnt hold the candle to her sister ne demek?

 1. KızkardeşŸine yardım edemez, kızkardeşŸi ile karşŸılaşŸtırılamaz, o ve kızkardeşŸi arasında hiçbir benzerlik yok (Yazılışı: she couldn't hold the candle to her sister)

she

 1. Standart Hidrojen Elektrot için bir kısa gösterim olup hidrojen iyon aktifliği 1 olan bir çözeltiye daldırılmış, üzerinden 1 atm'de hidrojen gazı geçirilen platinlenmiş Pt elektrotdan ibaret bir yarı hücre.
 2. Dişi (o)
 3. Kadın, dişi
 4. Dişi hayvan

she ass

 1. Dişi eşşek

couldnt

 1. (could not) f. yapamadı, bir kimsenin bir şŸeyi yapamamasını veya yapmak istememesi gerçeğŸini ifade etmek için kullanılır; bir olayın meydana gelmesinin imkansız olduğŸunu belirtmek için kullanılır (Yazılışı: couldn't)

hold

 1. El koymak
 2. Kavramak
 3. Gözaltına almak, almak
 4. Barındırmak, muhafaza etmek
 5. Çekmek, dayanmak
 6. Sahip olmak, malik olmak, elinde tutmak
 7. Tutmak
 8. Devam ettirmek
 9. Bırakmamak, zapt etmek
 10. Inanmak, kabul ve tasdik etmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sheshe assshe bearshe cant take a jokeshe devilshe doesnt get meshe dogshe goatshe had no business toshe has lots of friends.shshSH2 bölgesish2 domainSHA1couldntcouldn`tcouldcould do withcould i have a gift boxcould i have a schedulecould i leave a messagecouchcouch grasscouchantcouchantlycoucher
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın