she cant take a joke ne demek?

 1. Şaka kaldırmaz, şakadan anlamaz (Yazılışı: she can't take a joke)
 2. Şaka kaldırmaz, şakadan anlamaz

she

 1. Standart Hidrojen Elektrot için bir kısa gösterim olup hidrojen iyon aktifliği 1 olan bir çözeltiye daldırılmış, üzerinden 1 atm'de hidrojen gazı geçirilen platinlenmiş Pt elektrotdan ibaret bir yarı hücre.
 2. Dişi (o)
 3. Kadın, dişi
 4. Dişi hayvan

she ass

 1. Dişi eşşek

cant

 1. (en)Jargon, slang; hypocrisy, false piousness; slope, slant.
 2. (can not) f. edememek, yapamamak, gücü yetmemek (Yazılışı: can't)
 3. Meyil
 4. Şiv
 5. Yatay kesit
 6. Eğmek, şivlendirmek, meylettirmek
 7. Ani bir hareketle fırlatmak
 8. Eğilmek, meyletmek, bükülmek
 9. Dönmek.
 10. Yapmacık

take

 1. Çekmek (fotoğraf)
 2. Ele geçirmek, elde etmek
 3. Katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
 4. (iş/yolculuk) (belirli bir zaman) sürmek
 5. Istemek, gerekmek
 6. Almak, içine sığmak
 7. Almak, kabul etmek
 8. (bir yemeğe) (tat verebilecek bir madde) koymak/katmak/ekmek/sıkmak; kullanmak
 9. Çekim. (para olarak) hasılat
 10. Almak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sheshe assshe bearshe couldnt hold the candle to her sistershe devilshe doesnt get meshe dogshe goatshe had no business toshe has lots of friends.shshSH2 bölgesish2 domainSHA1cantcant be botheredcant breathecant find the wordscant help itcant hookcant live withoutcant look him in the eyescant overcant say bo to a goosecancan acısıcan afford tocan alacak noktacan alıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın