session key ne demek?

 1. Oturum anahtarı

oturum

 1. Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
 2. Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri.
 3. Yargılıklarda duruşma yapılabilmesi için Başkan ve üyelerin birlikte toplanmalarının her biri. (Yargılama ve duruşmaoturumlar zinciridir).
 4. (en)Sessional.
 5. (en)Sitting.
 6. (en)Session.
 7. (en)Hearing.
 8. (en)Meeting.
 9. (en)Seance.
 10. (en)Conclave.

session clerk

 1. Mübaşir

session layer

 1. Oturum katmanı

key

 1. Baş, ana, en önemli.
 2. (klavyede) tuş
 3. To -e göre ayarlamak, -e uygun duruma getirmek, -e uydurmak
 4. (müzik) anahtar. Ses perdesi
 5. Yazı makinelerinde tuş.
 6. İran'da efsanevi Keyyaniler Hanedanının padişahlarına verilen unvan.
 7. Eski Acem padişahlarının namıdır.
 8. Yaramaz gönüllü olmak.
 9. Anahtar
 10. Kilitlemek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

session clerksession layersession mansession managersession of legislaturesessionsession of the courtsession roomsessionalsessionssessilesessile polypsesses resim taşıyıcı aralığıses 1394ses absorpsiyon katsayısıses açısındankeykey bouncekey cardkey chainkey characterkey clickkey coldkey collisionkey combinationkey container namekekeakeatskebkebab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın