duyarcalık ne demek?

  1. Bireyin belirsiz uyaranları algılama, anlık etkenlerden etkilenme durumu.
  2. (en)Sensibility.

duyar

  1. Duygulu, duygun, duyarlı, hassas.
  2. Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan.
  3. Film, mercek, ışıkölçer, vb. gereç ve aygıtların, kendilerine özgü işlerde iyi sonuç verebilecek nitelikte olduğunu anlatır genel terim.
  4. (en)Sensitive.
  5. (en)Sensible hassas.
  6. (al)Empfindlich
  7. (fr)Sensible

duyar bölge

  1. Beden düzeyinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan herhangi bir bölge.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

duyarduyar bölgeduyar katduyar kat içteduyar tartaç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın