ser müneccim i hassa ne demek?

 1. Bk. müneccimbaşı

müneccimbaşı

 1. Saray hizmetinde bulunan bilginlerden gök bilimiyle uğraşanlara verilen unvan.
 2. Osmanlılarda, önemli bir işe girişilirken gökbilim hesaplarına dayanarak uğurlu vakti seçmekle, günbilik ve yıllık düzenlemekle uğraşan saray görevlisi.

ser

 1. Baş, kafa.
 2. Başkan, reis.
 3. Limonluk.
 4. Bk.Serin
 5. Baş. Tepe. Uç. Nihayet. Zirve. Gaye.
 6. Yumurtlamak.
 7. İntikam, öç almak. (Osmanlıca'da yazılışı: se'r)
 8. Granülsüz endoplazmik retikulum.
 9. (en)Conservatory.
 10. (en)Greenhouse.

ser çavuş

 1. Bk. başçavuş

müneccim

 1. Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog.
 2. Yıldızların hareket ve hallerini tedkikle uğraşan, mevki ve harekatından mana ve hüküm çıkaran. Falcı.
 3. (en)Astrologer astrolog.
 4. (en)Astrologer.

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

Türetilmiş Kelimeler (bis)

serser çavuşser esvabıser gulam ı bakıser hafiyeser halifeser kırtası i mırıser kurenaser mimaran ı hassaser rihtegansese constituer prisonnierse defendendose desimalse perdremüneccimmüneccimanemüneccimbaşımüneccimınmüneccimlikmüneccimlikle ilgilimüneccimüneccidmüneccemmüneccemenmüneccesmünemünebbihmünebbihat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın