ser halife ne demek?

 1. Bk. başhalife

başhalife

 1. Osmanlılarda kalem yazmanlarının en kıdemlisi.

ser hafiye

 1. Bk. başhafiye

ser çavuş

 1. Bk. başçavuş

halife

 1. Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse.
 2. Hükümdar.
 3. Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri.
 4. Babıali kalemlerinde kâtip.
 5. Çok iyi yetişmiş, eğitilmiş kimse
 6. Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli kişi.
 7. Osmanlı padişahlarının kullandıkları sanlardan biri.
 8. Babıâlideki dairelerin birinde hacegâna bağlı birinci sınıf memurluk ve yazmanlık yapan kişi.
 9. Birinin yerine geçen kimse.
 10. Hz. Muhammed’in vekili ve dünyadaki Müslümanların başı olan kimse.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ser hafiyeser çavuşser esvabıser gulam ı bakıser kırtası i mırıserser kurenaser mimaran ı hassaser müneccim i hassaser rihtegansese constituer prisonnierse defendendose desimalse perdrehalifehalifei evvelhalifei müslimınhalifei ruyi zeminhalifei zişanhalifelikhalifhalifaxhalifax explosionhalihali alemhali apre makinesihali basma makinesihali hamurhalhal aykırılığıhal böyle ikenhal çekerliğihal değişikliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın