send by post ne demek?

 1. Posta ile göndermek, postalamak

send back

 1. Geri göndermek, iade etmek.

send a boy to mill

 1. Değirmene bir çocuk yollamak, tecrübesiz bir haberci göndermek; mantıksız anlamlarını kullanmak

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

post

 1. Tüylü hayvan derisi.
 2. Tarikatlarda şeyhlik makamı.
 3. Makam.
 4. Bazı deyimlerde "can" anlamında kullanılan bir söz.
 5. (kayıtları) günlük defterden ana deftere geçirmek.
 6. Postalamak, posta ile göndermek.
 7. Görevlendirmek, vazifelendirmek.
 8. Herhangi bir hayvanın işlenmiş ya da işlenmemiş olan derisi.
 9. Yapağı içeren koyun derisi.
 10. (en)Guard hair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

send backsend a boy to millsend a cablesend a lettersend a letter by postsend a messagesendsend a person madsend a signal tosend awaysend away forsensen ağa ben ağasen bilirsinsen dede ben dede, bu atı kim tımar edesen dost kazan, düşman ocağın başından çıkarbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın