segmentary ne demek?

  1. Bölümler halinde, parçalar halinde, bölünmüşŸ parçalarla karakterize; bir bölüme ait, bir parçaya ait; bölümlere ayrılmışŸ; ayrılmışŸ bölümlerden oluşŸan

segmental

  1. Bölümlü
  2. Segment veya segmentlerle ilgili olan
  3. Segmentlerden oluşan
  4. Segmentlere benzeyen
  5. (en)Fragmentary, characterized by separate parts; pertaining to a section, pertaining to a part; divided into sections; composed of separate sections.
  6. (en)Segmental.
  7. Segmentasyon şeklinde bölünme gösteren

segmental aplasia

  1. Segmental aplazi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

segmentalsegmental aplasiasegmental aplazisegmentalissegmentasyonsegmentsegment assetssegment expensesegment marksegment of a circle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın