segmentasyon ne demek?

 1. Bölümleme
 2. (Yun. meta: sonra; meros: parça) 1. Embriyoyu meydana getirmek üzere döllenmiş yumurtanın geçirdiği bir seri mitoz bölünme ile önce ikiye, sonra dörde, sonra 8, 16 vb. sayıda hücrelere devam eden bölünmeler sırasında morulâ, blâstula, gastrulâ evrelerinin ve daha sonra da embriyonun oluşması. 2. Segmentli hayvanlarda, böceklerde, embriyonun gelişmesi sırasında vücudun parçalara ayrılması. Metamerizasyon.
 3. Zigotta, sitoplazma büyümesi olmadan art arda görülen mitoz bölünmeler sonucunda, birbirine benzer hücrelerin oluşması.
 4. Bazı hayvanlarda embriyonun gelişmesi sırasında vücudun parçalara ayrılması, metamerizasyon.
 5. Bir vücut veya yapının benzer parçalardan oluşması.
 6. (en)Cleavage, division, metamerisation.
 7. (en)Segmentation.
 8. (al)Eifurchung, Metamerie
 9. (fr)Segmentation, métamerisation
 10. (la)Segmentum: parça

bölümleme

 1. Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif.
 2. Aralarında dizgesel bağıntılar olan öğe, özdek, aygıt vb. nesneleri amaca göre kümelere ayırma ya da uygun kümelerde birleştirme.
 3. (en)Classification.

segmental

 1. Bölümlü
 2. Segment veya segmentlerle ilgili olan
 3. Segmentlerden oluşan
 4. Segmentlere benzeyen
 5. (en)Fragmentary, characterized by separate parts; pertaining to a section, pertaining to a part; divided into sections; composed of separate sections.
 6. (en)Segmental.
 7. Segmentasyon şeklinde bölünme gösteren

segmental aplasia

 1. Segmental aplazi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

segmentalsegmental aplasiasegmental aplazisegmentalissegmentary
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın