segment ne demek?

 1. Bölüm
 2. Bölmek, parçalara ayırmak
 3. Kısım
 4. Bk. bölüt
 5. Dilim
 6. Kesilmiş parça, parça
 7. Kesimlemek
 8. Sektör, faaliyet alanı
 9. (en)Segment.
 10. (en)Metamere, segment.
 11. (en)Fragment; section; part, portion; slice, piece.

bölüm

 1. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
 2. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
 3. Çağ, devir
 4. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
 5. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
 6. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.
 7. Bir kamu kurumunun tüm görevlerini parça parça yapan iş yerlerinin ayrı ayrı her birinin adı.
 8. Bir filmde birkaç ayrımdan oluşan, konunun ana parçalarından birini ortaya koyan bölük.
 9. Bk. ayrım
 10. Filumların bir araya gelmesiyle teşekkül eden, canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim. Divizyo.

bölüt

 1. Zigotun bölünmesinden sonra embriyoda ortaya çıkan ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri.
 2. Eklem bacaklıların vücudunu oluşturan yan yana dizili parçaların her biri, halka.
 3. (Yun. meta: sonra; meros: parça) Döllenmiş yumurtanın bölünmesinden sonra embriyoda meydana gelen ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri. Segment, metamer.
 4. Sınırları belli parça.
 5. Bir bütünün bölümlere ayrılmış kısımlarından her biri, bölüm.
 6. Döllenmiş yumurtanın bölünmesinden sonra embriyoda oluşan ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri, metamer, segment.
 7. Döllenmiş yumurtanın bölünmesinden sonra embriyoda meydana gelen ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri, metamer, segment.
 8. (en)Metamere, segment.
 9. (en)Segment.
 10. (al)Metameren, Segment

segment assets

 1. Faaliyet alanı varlıkları

segment expense

 1. Faaliyet alanı gideri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

segment assetssegment expensesegment marksegment of a circlesegment resultsegment revenuesegmentalsegmental aplasiasegmental aplazisegmentalissegmansegmantasyonsegsegasegabsegabetsegah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın