screen for a battery ne demek?

 1. Mask

mask

 1. Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı.
 2. Muhkem, sağlam. (Müe: Maske)
 3. (en)Cover, or partial cover, for the face, used for disguise or protection; as, a dancer's mask; a fencer's mask; a ball player's mask.
 4. (en)That which disguises; a pretext or subterfuge.
 5. (en)Festive entertainment of dancing or other diversions, where all wear masks; a masquerade; hence, a revel; a frolic; a delusive show.
 6. (en)Dramatic performance, formerly in vogue, in which the actors wore masks and represented mythical or allegorical characters.
 7. (en)Grotesque head or face, used to adorn keystones and other prominent parts, to spout water in fountains, and the like; called also mascaron.
 8. (en)In a permanent fortification, a redoubt which protects the caponiere.
 9. (en)Screen for a battery.
 10. (en)The lower lip of the larva of a dragon fly, modified so as to form a prehensile organ.

screen

 1. Saklamak, gizlemek
 2. Siper etmek
 3. Perde ile ayırmak
 4. Perde, kafes
 5. Paravana, ocak siperi
 6. Bölme, tahta perde
 7. Ekranda göstermek

screen burn

 1. Ekran yanığı
 2. ekran yanı¤ı

for

 1. Genellikle canlı hayvanlardan oluşan malların satıcı tarafından, alıcının belirlediği demiryolu istasyonunda teslim edilmesi yükümlülüğünü içeren bir teslim biçimi ve buna dayalı fiyat.
 2. (en)Free on rail.
 3. Edat bağlaç için, -e
 4. Uğruna
 5. Şerefine
 6. -den dolayı sebebi ile, cihetten
 7. -e mukabil, karşı
 8. Uygun
 9. Yerine
 10. Hususunda, dair

a

 1. Ülke, kurum ve yatırım araçlarının yüksek güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. A'nın sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA, AAA, A+, AA- vb).
 2. Yunanca yokluk ifade eden ön ek.
 3. Amper.
 4. Anot.
 5. Angström.
 6. Argon simgesi. (II)
 7. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.
 8. Bk. adres çözünümü iletişim kuralı
 9. (en)AIDS.
 10. (en)Association of Research-based Pharmaceutical Companies.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

screenscreen burnscreen capturescreen clothscreen doorscreen dumpscreen efficiencyscreen fontsscreen formatscreen framescreescreechscreech of brakesscreech owlscreecherforfor ... personsfor a changefor a flashfor a little whilefor a long timefor a long whilefor a momentfor a short timefor a songfoafoalfoal heatfoalfootfoaling
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın