screen ne demek?

 1. Perde ile ayırmak
 2. Perde, kafes
 3. Paravana, ocak siperi
 4. Bölme, tahta perde
 5. Ekranda göstermek
 6. Saklamak, gizlemek
 7. Siper etmek

perde

 1. Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü
 2. Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey.
 3. İki yeri birbirinden ayıran bölme
 4. Seste pes perde
 5. Doğruyu görmeye engel olan şey.
 6. Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi.
 7. Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
 8. Katarakt.
 9. Telli çalgılarda klavye üzerinde notaların yerlerini belirlemek amacıyla bölümlenmiş ve parmakla basılan aralık.
 10. Bk. bürgü

screen burn

 1. Ekran yanığı
 2. ekran yanı¤ı

screen capture

 1. Ekran yakalama, ekran görüntüsünün bir kopyasını bir dosya olarak kaydetme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

screen burnscreen capturescreen clothscreen doorscreen dumpscreen efficiencyscreen fontsscreen for a batteryscreen formatscreen framescreescreechscreech of brakesscreech owlscreecher
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın