sayma sayısı ne demek?

 1. Bk. doğal sayı.
 2. (en)Counting number.

doğal sayı

 1. 1, 2, 3, ... sayılarından her biri.
 2. Sıfır ya da sıfırdan büyük olan tamsayı. || Tümdengelimli tanım: (i) sıfırdoğal sayıdır; (ii) Her x için, xdoğal sayı ise, x in ardılı dadoğal sayıdır.doğal sayıların toplamı ile çarpımının tüme-varımlı tanımı da şöyledir:Toplam: a + 0 = a, a + b'= (a+b)', Çarpım: a .0 = 0, a.b' = (a.b) + a Krş.. biçimsel sayı kuramı, sayı değişkeni.
 3. (en)Natural number.
 4. (fr)Nombre naturel

sayma sayıları

 1. (en)Cardinal numbers.

sayma sistemi

 1. sayıları yazma ve adlandırma sistemlerinden herbiri

sayı

 1. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet.
 2. Gazete ve dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha.
 3. Bir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik.
 4. Basketbol oyununda topun sepete girmesiyle ulaşılan sonuç. Bu giriş, oyun sırasında olursa 2, serbest atıştan yapılmışsa 1 olarak kabul edilir. Oyun süresi içinde en çoksayı yapan takım yenmişsayılır.
 5. Topun, kurallara uygun bir vuruşla bütünü ile kale direkleri ve kale çizgisi arasında kalan alandan geçmesi durumu.
 6. (en)Digit.
 7. (en)Numerary.
 8. (en)Number.
 9. (en)Numeral.
 10. (en)Quantity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayma sayılarısayma sistemisaymasayma aygıtısayma hızısayma makinesisayma yöntemisaymacasaymaca anamalsaymaca anonimsaysay a few wordssay a good word forsay a mouthfulsay a word aboutsayısını allah bilirsayısızsayısız defasayısız kerelersayısızlıksayısalsayısal ağsayısal anahtarsayısal aygıtsayısal bağsayısayı adedisayı adısayı almadan biten elsayı ata
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın