doğal sayı ne demek?

 1. 1, 2, 3, ... sayılarından her biri.
 2. Sıfır ya da sıfırdan büyük olan tamsayı. || Tümdengelimli tanım: (i) sıfırdoğal sayıdır; (ii) Her x için, xdoğal sayı ise, x in ardılı dadoğal sayıdır.doğal sayıların toplamı ile çarpımının tüme-varımlı tanımı da şöyledir:Toplam: a + 0 = a, a + b'= (a+b)', Çarpım: a .0 = 0, a.b' = (a.b) + a Krş.. biçimsel sayı kuramı, sayı değişkeni.
 3. (en)Natural number.
 4. (fr)Nombre naturel

doğal sayılar

 1. (…)
 2. (en)Natural numbers.

doğal sapmalar

 1. El yazısı ve imzalara etki eden olağan etkenlerden dolayı, alışılmış biçimden istem dışı uzaklaşma, varyasyon.

sayı

 1. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet.
 2. Gazete ve dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha.
 3. Bir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik.
 4. Basketbol oyununda topun sepete girmesiyle ulaşılan sonuç. Bu giriş, oyun sırasında olursa 2, serbest atıştan yapılmışsa 1 olarak kabul edilir. Oyun süresi içinde en çoksayı yapan takım yenmişsayılır.
 5. Topun, kurallara uygun bir vuruşla bütünü ile kale direkleri ve kale çizgisi arasında kalan alandan geçmesi durumu.
 6. (en)Digit.
 7. (en)Numerary.
 8. (en)Number.
 9. (en)Numeral.
 10. (en)Quantity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğal sayılardoğal sapmalardoğal seçimdoğal seleksiyondoğal sesdoğaldoğal afetdoğal ahenkdoğal alandoğal amfiteatrdoğal anlakdoğal antikordoğal arınmadoğal artışdoğal artış oranıdoğadoğa bakım sorunudoğa bilgisidoğa bilimcidoğa bilimciliksayısayı adedisayı adısayı almadan biten elsayı atasayı belirtensayı belirten sözcüksayı boncuğusayı çizelgesisayı değişkenisaysay a few wordssay a good word forsay a mouthfulsay a word about
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın