sayısal delil ne demek?

 1. Elektronik veya manyetik medya üzerinde sayısal olarak saklanan veya iletilen ve olayla ilintili değeri olan veri.

sayısal değer

 1. Sayılar kümesinde tanımlanmış bir ifadede, belirsiz değişken yerine sayı yazıldığında elde edilen değer.
 2. (en)Numerical value.
 3. (fr)Valeur numérique

sayısal değişken

 1. (en)Numeric variable.

delil

 1. İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare
 2. Kanıt
 3. Kılavuz, rehber.
 4. Bk. bilit
 5. Bk. kanıt
 6. Adli ve idari soruşturmalarda elde edilen, ilgili makamlar tarafından olayın aydınlatılmasına katkısı olabileceği değerlendirilen ve ispat vasıtası olarak kullanılabilen her türlü öge.
 7. Kılavuz. Doğru yolu gösteren. Meçhulü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve alet ittihaz olunan husus.
 8. (en)Proof.
 9. (en)Evidence.
 10. (en)Supporting document.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayısal değersayısal değişkensayısal denklemsayısal derecelendirme ölçeğisayısal dolgusayısalsayısal ağsayısal anahtarsayısal aygıtsayısal bağsayısal bağıntısayısal bağlantısayısal bilgi saklamasayısal bilgisayarsayısal bölücüsayısayı adedisayı adısayı almadan biten elsayı atadelildelil açmadelil ambalajlamadelil dermeyanıdelil etiketidelil göndermedelil iadedelil işlemdelil kabuldelil kapamadelideli alacasıdeli arlanmaz, soyu arlanırdeli baldeli baş hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın