sayısal bilgi saklama ne demek?

 1. (en)Digital information storage

digital

 1. Bkz. dijital
 2. Dijital sinyaller yoluyla çalışan ve analog elektroniklere göre daha az maliyetli cihaz.
 3. Parmağa ait, parmak gibi
 4. On esaslı numara sistemine ait
 5. Sayısal, parmağa ait, parmakla yapılan

sayısal

 1. Sayı ile ilgili, sayıya dayanan.
 2. Sayıya dayanan konuları kapsayan (sınav).
 3. Sayılma niteliği olan, sayıyla gösterilebilen.
 4. (en)Numerical.
 5. (en)Numeral.
 6. (en)Quantitative.
 7. (en)Scalar.
 8. (en)Digital.
 9. (en)Numeric.
 10. (al)Zahlenmässig

sayısal ağ

 1. (en)Digital network

bilgi

 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
 4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
 5. Bilim.
 6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 7. Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 8. Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 9. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
 10. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.

saklama

 1. Saklamak işi.
 2. Madensel, madenle ilgili.
 3. (I) OPTES veri tabanına kaydedilen izlerin mevzuatta izin verilen süreler doğrultusunda saklanması.
 4. Vedîa. ~ konusu: vedîa (bk. saklanan nesne). sözleşmesi: vedîa akdi.
 5. (en)Hiding.
 6. (en)Concealment.
 7. (en)Safekeeping.
 8. (en)Preservation.
 9. (en)Storage.
 10. (en)Secretion.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayısalsayısal ağsayısal anahtarsayısal aygıtsayısal bağsayısal bağıntısayısal bağlantısayısal bilgisayarsayısal bölücüsayısal çeviricisayısayı adedisayı adısayı almadan biten elsayı atabilgibilgi ağıbilgi akış hızıbilgi akış hızı birimibilgi akışıbilgi alanbilgi alanıbilgi almabilgi almakbilgi almaya çalışmakbilgebilge hatunbilge keelbilge pumpbilge turn
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın