sayışım düzeni ne demek?

 1. Kurum ve işletmelerin sayışımlarını belirli bir anlamda, belirli bir dizge içinde bölümleyen, bu bölümleri kesin olarak sınırlayan ve açıklayan genel düzenleme.
 2. (en)Chart of account.
 3. (fr)Plan de comptable

sayışım dağıtımı

 1. Bir ya da bir bölüm sayışımın öteki sayışımlara bölünmesi ve dağıtımı.
 2. (en)Distribution of account.
 3. (fr)Distribution de compte

sayışım dökümü

 1. Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi.
 2. (en)Breakdown, analysis, apportionment.
 3. (fr)Ventilation

düzen

 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.
 3. Yerleştirme, tertip.
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 5. Dolap, hile
 6. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 7. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 8. Alet edevat takımı.
 9. (en)Order.
 10. (en)Regularity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayışım dağıtımısayışım dökümüsayışım dönemisayışım durumusayışım belgesisayışım bildirgesisayışım birliğisayışım çizgesisayışımsayışım iyesisayışdüzeni ayarladüzeni bozmakdüzeni bozukdüzeni temizledüzeni uyguladüzenine koymakdüzenini bozmakdüzenini takip etmekdüzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisidüzedüze çıkmakdüze inmekdüzebandüzeç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın