sayışım dönemi ne demek?

 1. Tecim alanında yıllık sayışımlar için kabul edilen 12 aylık süre, dengelem dönemi.
 2. Bir yıllık süre içinde sayışımların izlenilmesi sağlanılmak üzere uygulanan belirli süreler.
 3. (en)Bookyear.
 4. (fr)Exercices

sayışım dökümü

 1. Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi.
 2. (en)Breakdown, analysis, apportionment.
 3. (fr)Ventilation

sayışım dağıtımı

 1. Bir ya da bir bölüm sayışımın öteki sayışımlara bölünmesi ve dağıtımı.
 2. (en)Distribution of account.
 3. (fr)Distribution de compte

dönem

 1. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
 2. Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot.
 3. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre.
 4. Dönme işi.
 5. Yarıyıl.
 6. Birbirini izleyen başlangıcı ve sonu belirlenmiş zaman aralıkları.
 7. Yinelenen bir olayın ya da onu betimleyen bir işlevin, kendini yenileme süresi.
 8. Esnek bir cismin titreşiminde ya da herhangi bir cismin deviniminde, denge durumu çevresindeki tam bir salınımın saniye olarak süresi (örneğin bir sarkacın, başlangıç noktasından kalkıp yine aynı noktaya gelişi).
 9. Devir.
 10. (en)Period, run.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayışım dökümüsayışım dağıtımısayışım durumusayışım düzenisayışım belgesisayışım bildirgesisayışım birliğisayışım çizgesisayışımsayışım iyesisayışdönemdönem başıdönem geliridönem gideridönem giderleridönedöne dönedöne döne çıkmadöne döne düşmedöne döne gitmekdönbabadöndercekdöndüdöndüreçdöndüren
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın