sandık ne demek?

 1. İçine çeşitli şeyler konulan, tahtadan yapılmış, kapaklı ev eşyası

  Köhne kitap sandıklarının başında kendi sahiplerinden başka kimseler görünmüyordu.

  Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Meyve, sebze koymaya yarayan, tahta veya plastikten yapılmış, dört köşe kap.
 3. Bir kurumda para alınıp verilen yer.
 4. Kamu kesiminde çalışan personelin sosyal güvenlik işlerini yürüten kuruluş.
 5. Yapılarda kum, çakıl vb. şeyleri ölçmek için kullanılan, üstü ve altı açık, dört köşeli tahtadan ölçü aleti.
 6. Kamu kesiminde çalışan personelin kendi durumunda düşük faiz ve taksitler hâlinde geri ödemek üzere borç para aldığı birim.
 7. Seçimlerde oy pusulalarının atıldığı kutu.
 8. Mahalle tulumbacılarının omuzda taşıdıkları sandık biçimi tulumba.
 9. Filmlerin taşınmasında kullanılan, yangına karşı korumalı, genellikle madenden ya da üzeri maden levhayla örtülü kap.
 10. (en)Transite case, case.
 11. (en)Soapbox.
 12. (en)Chest.
 13. (en)Coffer.
 14. (en)Packing case.
 15. (en)Crate.
 16. (en)Case.
 17. (en)Hopper.
 18. (en)Ballot box.
 19. (en)Bank.
 20. (en)Fund.
 21. (en)Cash department.
 22. (en)Large chest.
 23. (en)Dowerchest.
 24. (en)Strongbox.
 25. (en)Credit union cashier's office.
 26. (en)Treasurer's office.
 27. (en)Caisson.
 28. (en)Cofferdam.
 29. (en)Roadbed.
 30. (al)Koffer
 31. (fr)Coffre (pour transport de film)

sandık balığı

 1. Sandık balığıgillerden, tropikal denizlerde yaşayan, vücudu çok kenarlı sert kemik plakalardan oluşan zırh ile kaplı, 0,5 m kadar olabilen bir balık (Lactophrys triqueter).
 2. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının,sandık balığıgiller (Ostraciontidae) familyasından, 25-35 cm kadar uzunlukta, kemik plâklardan yapılmış üç köşeli bir zırh ile kaplı, Tropik denizlerde yaşayan bir tür.
 3. Kemikli balıklardan, sandık balığıgiller (Ostraciidae) familyasından, 35 cm kadar uzunlukta olabilen, kemik plaklardan yapılmış, üç köşeli bir zırhla kaplı, tropik denizlerde yaşayan bir tür.
 4. (en)Trunk fish.
 5. (fr)Coffre
 6. (la)Lactophrys triqueter

sandık balığıgiller

 1. Sandık biçimi vücutları kemik plakalarla kaplı omurgalı hayvanlar sınıfı.
 2. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, çengel çeneliler (Plectognathi) alt takımından, vücutları sandık biçiminde, üzerleri kemik safihalarla zırhlanmış gibi olan, karın yüzgeçleri bulunmayan, mercanlar arasında yaşayan türlere sahip bir familya.
 3. Kemikli balıklardan, dört dişliler (Tetraodontiformes) takımından, vücutları sandık biçiminde, üzerleri kemik plakalarla zırhlanmış gibi olan, karın yüzgeçleri bulunmayan, mercanlar arasında yaşayan türlere sahip bir familya.
 4. (en)Trunkfishes.
 5. (fr)Coffres
 6. (la)Ostraciontidae
 7. (la)Ostraciidae

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sandık balığısandık balığıgillersandık başkanısandık bölmesisandık çevresisandık düzmeksandık eminisandık eşyasısandık gözlemcisisandık istifsandığa koymaksandsand badgersand bagsand banksand bar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın