sandığa koymak ne demek?

 1. (en)Box, encase, pack in case.

sandık

 1. İçine çeşitli şeyler konulan, tahtadan yapılmış, kapaklı ev eşyası
 2. Meyve, sebze koymaya yarayan, tahta veya plastikten yapılmış, dört köşe kap.
 3. Bir kurumda para alınıp verilen yer.
 4. Kamu kesiminde çalışan personelin sosyal güvenlik işlerini yürüten kuruluş.
 5. Yapılarda kum, çakıl vb. şeyleri ölçmek için kullanılan, üstü ve altı açık, dört köşeli tahtadan ölçü aleti.
 6. Kamu kesiminde çalışan personelin kendi durumunda düşük faiz ve taksitler hâlinde geri ödemek üzere borç para aldığı birim.
 7. Seçimlerde oy pusulalarının atıldığı kutu.
 8. Mahalle tulumbacılarının omuzda taşıdıkları sandık biçimi tulumba.
 9. Filmlerin taşınmasında kullanılan, yangına karşı korumalı, genellikle madenden ya da üzeri maden levhayla örtülü kap.
 10. (en)Transite case, case.

sandık balığı

 1. Sandık balığıgillerden, tropikal denizlerde yaşayan, vücudu çok kenarlı sert kemik plakalardan oluşan zırh ile kaplı, 0,5 m kadar olabilen bir balık (Lactophrys triqueter).
 2. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının,sandık balığıgiller (Ostraciontidae) familyasından, 25-35 cm kadar uzunlukta, kemik plâklardan yapılmış üç köşeli bir zırh ile kaplı, Tropik denizlerde yaşayan bir tür.
 3. Kemikli balıklardan, sandık balığıgiller (Ostraciidae) familyasından, 35 cm kadar uzunlukta olabilen, kemik plaklardan yapılmış, üç köşeli bir zırhla kaplı, tropik denizlerde yaşayan bir tür.
 4. (en)Trunk fish.
 5. (fr)Coffre
 6. (la)Lactophrys triqueter

koymak

 1. Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek
 2. Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.
 3. Bırakmak.
 4. Katmak, eklemek
 5. İmza, tarih, adres yazmak.
 6. Uyulması gereken kuralları belirlemek, ortaya çıkarmak
 7. Etkilemek, dokunmak.
 8. Bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak
 9. Adamdan saymak, varlığını kabul etmek
 10. (en)Place.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sandıksandık balığısandık balığıgillersandık başkanısandık bölmesikoymakkoymakoyma akılkoyma akıl, akıl olmazkoymaralkoykoy avucuma, koyayım avucunakoy bölgesikoy çıbanıkoy çıbanı kamçılısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın