sağlık karnesi ne demek?

 1. Sosyal güvenlik kurumları tarafından verilen, sigortalının ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselerin hastalıklarında sağlık giderleri için kullanılan defter.

sağlık koleji

 1. Ortaokulu bitirmiş kız ve erkek öğrencileri hemşirelik, ebelik, çevre sağlığı, sağlık memurluğu ve radyoloji uzmanlığı dallarından birinde yetiştiren, genellikle yatılı, dört yıllık meslek okulu.
 2. (en)Health college.

sağlık kontrolü

 1. Muayeneden sonra hastalığın seyrinin kontrolü.
 2. (en)Checkup.
 3. (en)Sanitary control.

karne

 1. Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.
 2. Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafından verilen belge.
 3. Tavan fiyatın uygulandığı durumlarda istemin sunumu aşmasına bağlı olarak oluşabilecek karaborsayı önlemek amacıyla devletin belli önceliklere göre mal dağıtımını düzenlemek için verdiği ve üzerinde kullanıcının adı, geçerlilik süresi, geçerli olduğu bölge ve malın türünün belirtildiği belge. krş. tayınlama
 4. Malların geçici olarak ödemeleri yapılmadan yurt dışına çıkarılmasına olanak sağlayan gümrük belgesi.
 5. Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersten aldıkları notlar ile devam, sağlık ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.
 6. (en)Report-card.
 7. (en)Report.
 8. (en)School report.
 9. (en)Pass degree.
 10. (en)Ration card.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sağlık kolejisağlık kontrolüsağlık konularısağlık koruyumusağlık kurulusağlıksağlık bakanlığısağlık belgesisağlık bilgisisağlık bilimcisağlık bilimisağlık bilimlerisağlık durumusağlık eğitimisağlık ekibisağlı sollusağlıcaklasağlığa aykırı imlersağlığa aykırı işleyimsağlığa dokunmakarnesizkarnesakarnekarne ile vermekkarne kayıt defterikarne sistemikarne yazım defterikarnkarna aitkarnabaharkarnabahar çereziKarnabahar hastalığıkarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın