sağlık eğitimi ne demek?

 1. Genel sağlık konularının, sağlıkla ilgili davranış ve uygulamaların incelendiği eğitim alanı.
 2. Öğrencilere, öğretim programları çerçevesinde verilen bilgiler yanında, önemli sağlık alışkanlık ve becerilerinin kazandırılması için düzenlenen okul içi ve okul dışı çalışmaları kapsayan eğitim.
 3. (en)Health education.

sağlık ekibi

 1. (en)Firm.

sağlık

 1. Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.
 2. Vücudun iyi veya kötü olması durumu.
 3. Sağ, canlı, diri olma durumu
 4. Salık.
 5. Güvenilir, inanılır olma durumu.
 6. Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.
 7. Hasta olmama durumu, esenlik.
 8. (en)Health.
 9. (en)Sanitary.
 10. (en)Sanitarian.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sağlık ekibisağlıksağlık bakanlığısağlık belgesisağlık bilgisisağlık bilimcisağlık bilimisağlık bilimlerisağlık durumusağlık görevlisisağlı sollusağlıcaklasağlığa aykırı imlersağlığa aykırı işleyimsağlığa dokunmaeğitimi güç çocuklar ilkokulueğitimini almış kimseeğitimini görmekeğitimeğitim almakeğitim amacıyla toplanmaeğitim araştırmasıeğitim bilimieğiticieğitici eğlenceeğitici elektronik oyuncaklareğitici filmeğitici gümrük vergilerieğiteğitbilimeğitbilimcieğitbilimcilikeğitbilimsel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın