sızıcı ünsüz ne demek?

 1. Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele çarpıp sızması ile oluşan ünsüz.
 2. (Derleme., sızmalı konson, sürtünmeli kpnson, sürtünücü konson) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele çarpıp sızması ile meydana gelen ünsüz: v, f, z, s, j, ş, ğ, (g) , h (h) ünsüzleri gibi.
 3. (en)Affricate, spirant, fricative.
 4. (fr)Consonne affiriquée spirante, consonne constrictive, consonne fricative

sızıcı

 1. Sızma niteliği olan.
 2. Ses yolunun daralmasıyla sızar gibi çıkan seslerin taşıdığı nitelik. bk.sızıcı Ünsüz.
 3. (en)Spirant.
 4. (fr)Spirante

sızıcılaşma

 1. Bazı patlayıcı seslerin, sızıcı hale geçmeleri: Budak> (budah) , çıkmak> (çıhmah) , akıtmak> (ahıtmak) vb.
 2. (en)Spirantisation.
 3. (fr)Spirantisation

ünsüz

 1. Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz.
 2. Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant.
 3. (Derleme.. konson, sessiz harf, abanık) Ağız boşluğunda bir engele çarparak çıkan ses: b, c, d vb.
 4. (en)Unvoiced.
 5. (en)Surd.
 6. (en)Consonant.
 7. (en)Unknown.
 8. (en)Obscure.
 9. (en)Inglorious.
 10. (fr)Consonne

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sızıcısızıcılaşmasızısızıldanmasızıldanmakünsüzünsüz atlamasıünsüz benzeşmesiünsüz değişmesiünsüz düşmesiünsüz göçüşmesiünsüz harfünsüz ikizleşmesiünsüz nöbetleşmesiünsüz sesünsüns olmaküns tutmakünsaünsal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın