sızıcılaşma ne demek?

 1. Bazı patlayıcı seslerin, sızıcı hale geçmeleri: Budak> (budah) , çıkmak> (çıhmah) , akıtmak> (ahıtmak) vb.
 2. (en)Spirantisation.
 3. (fr)Spirantisation

sızıcı

 1. Sızma niteliği olan.
 2. Ses yolunun daralmasıyla sızar gibi çıkan seslerin taşıdığı nitelik. bk.sızıcı Ünsüz.
 3. (en)Spirant.
 4. (fr)Spirante

sızıcı ünsüz

 1. Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele çarpıp sızması ile oluşan ünsüz.
 2. (Derleme., sızmalı konson, sürtünmeli kpnson, sürtünücü konson) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele çarpıp sızması ile meydana gelen ünsüz: v, f, z, s, j, ş, ğ, (g) , h (h) ünsüzleri gibi.
 3. (en)Affricate, spirant, fricative.
 4. (fr)Consonne affiriquée spirante, consonne constrictive, consonne fricative

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sızıcısızıcı ünsüz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın