sürre emini ne demek?

  1. Sürre alayını gideceği yere ulaştırmakla görevlendirilen kişi.

sürre alayı

  1. Osmanlı İmparatorluğunda her yıl recep ayının on ikisinde Hicaz'a gitmek üzere törenle yola çıkarılan ve padişahların armağanlarını taşıyan topluluk.

sürre

  1. Hediye
  2. Osmanlı padişahlarının her yıl Mekke ve Medine'ye gönderdikleri para ve armağanlar. Osmanlı devletinde halifelik makamınca mekke ve medine fakirleri ile alimlerine gönderilen para.
  3. Para kesesi.
  4. (C.: Sürer - Sürrat) Göbek.
  5. (en)Hum, whiz, make hissing or whirring or humming sound, buzz.

emn

  1. Enfeksiyöz Mononükleoz
  2. Eminlik. Korkusuzluk. Emniyet. Bir şeye itimad etmek. İnsanda doğruluk ve imandan ileri gelen yüksek bir meleke ve kabiliyet. Rahatlık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sürre alayısürresürrealsürrealistsürrealitesürrealizmsürrenalsürrenal bezsürrenal kortekssürrenalektomisürrsürraksürsür git devinimsür git hal kuramısür sil yöntemisüraeminimeminemin bir şekildeemin ellerdeemin ellerde olmakemin i cevemiemiaemiciemici kıllaremici kömür
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın