sürr ne demek?

  1. Yeni doğmuş çocuğun kesilmiş göbeği.

sürrak

  1. (Sarik. C.) Hırsızlar, sarikler.

sürre

  1. Hediye
  2. Osmanlı padişahlarının her yıl Mekke ve Medine'ye gönderdikleri para ve armağanlar. Osmanlı devletinde halifelik makamınca mekke ve medine fakirleri ile alimlerine gönderilen para.
  3. Para kesesi.
  4. (C.: Sürer - Sürrat) Göbek.
  5. (en)Hum, whiz, make hissing or whirring or humming sound, buzz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sürraksürresürre alayısürre eminisürrealsürrealistsürrealitesürrealizmsürrenalsürrenal bezsürsür git devinimsür git hal kuramısür sil yöntemisüra
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın