emn ne demek?

  1. Enfeksiyöz Mononükleoz
  2. Eminlik. Korkusuzluk. Emniyet. Bir şeye itimad etmek. İnsanda doğruluk ve imandan ileri gelen yüksek bir meleke ve kabiliyet. Rahatlık.

enfeksiyöz

  1. Bulaşıcı
  2. Bir canlıdan diğer bir canlıya kolayca geçebilen, bulaşıcı.
  3. Enfeksiyon yapan, bulaşıcı hastalık meydana getirici.
  4. Enfeksiyonun neden olduğu, enfeksiyon yapan, enfeksiyöz hastalık oluşturucu, infeksiyöz.
  5. (en)Infectious.

emn ü asayiş

  1. Eminlik ve rahatlık, korkusuzluk, tehlikesizlik, güvenlik. (Osmanlıca'da yazılışı: emn ü âsâyiş)

emn ü eman

  1. Korkusuzluk ve emniyet hali. (Osmanlıca'da yazılışı: emn ü emân)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

emn ü asayişemn ü emanemn ü emanetemniyetemniyet ağıemniyet altına almakemniyet amiriemniyet dengesiemniyet dönüş borusuemniyet durağıemem dashem e seme yaramamakem quadratem space
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın