süreklilik fiili ne demek?

 1. Bir fiilin -A zarf fiili şekli üzerine dur-, gör-, kal, gel-, koy- gibi tasvirci yardımcı fiillerin getirilmesi ile kurulan, oluş ve kılışa süreklilik özelliği katan birleşik fiil: gidedurmak, okuyadurmak, çıkagelmek, bakakalmak, bekleyegörmek vb.
 2. (en)Durative aspect.
 3. (fr)Aspect duratif

süreklilik denklemi

 1. (en)Continuity equation.

süreklilik düzeltmesi

 1. Yates süreklilik düzeltmesi.
 2. (en)Continuity correction.

fiili

 1. Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş).
 2. Edimsel.
 3. (en)Actual.
 4. (en)Factual.
 5. (en)De facto.
 6. (en)Effective.
 7. (en)Real.
 8. (en)De facto eylemsel.
 9. (en)Eylemli.
 10. (en)Edimsel.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

süreklilik denklemisüreklilik düzeltmesisüreklilik ilkesisüreklilik noktasısüreklilik özelliğisürekliliksüreklilik testisüreklileşmesüreklisürekli acı varsürekli açındırma aygıtısürekli akımsürekli akıntıfiilifiili bozukfiili depolamafiili hizmetfiili hizmet zammıfiili ihracatfiili ithalatfiili livatafiili maliyetfiili tecavüzfiilfiil adıfiil ayrılığıfiil binası lahikalarıfiil bükünü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın