reservasyon yapmadan ne demek?

 1. (en)Without reservations

without

 1. Olmadan, olmaksızın, dışarıda
 2. -sız, -meyerek, -meden, -meksizin, hariç
 3. Dışında
 4. Dışarıda
 5. Dış

reservation

 1. Rezervasyon
 2. Ayrılmış bölge, korumaya alınmış arazi
 3. Doğal koruma alanı
 4. Yer ayırtma, ayırtılmış yer
 5. Ön koşul, şart
 6. Açığa vurmama, fikrinin hepsini söylememe
 7. Hıfız, muhafaza, bilhassa şahsı için saklama
 8. Şüphe
 9. Şart, ihtiraz kaydı

reservation of ownership

 1. Mülkiyeti muhafaza mukavelesi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reservationreservation of ownershipreservation of quotation rightreservation systemreservationsyapmadan bırakmakyapmadan önce incelemeyapmayapma aydınlatmayapma beyapma bebekyapma bezem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın