reservation ne demek?

 1. Rezervasyon
 2. Yer ayırtma, ayırtılmış yer
 3. Ön koşul, şart
 4. Açığa vurmama, fikrinin hepsini söylememe
 5. Ayrılmış bölge, korumaya alınmış arazi
 6. Hıfız, muhafaza, bilhassa şahsı için saklama
 7. Doğal koruma alanı
 8. Şüphe
 9. Şart, ihtiraz kaydı

rezervasyon

 1. Otel, gazino, lokanta vb. yerlerle uçak, tren, otobüs gibi taşıtlarda yer ayırma işi.
 2. Müşterilere yer ayırma işini üstlenen bölüm.
 3. Bk. yer ayırtma
 4. (en)Reservation.
 5. (en)Booking.

reservation of ownership

 1. Mülkiyeti muhafaza mukavelesi

reservation of quotation right

 1. Alıntı hakkının saklı tutulması

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reservation of ownershipreservation of quotation rightreservation systemreservationsreservations are requiredreservations have been made for me and my familyreservasyon yapmadan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın