yapmadığı kalmamak ne demek?

  1. Kendisi için zararlı olan birçok iş yapmak.
  2. Yapmadığını bırakmamak.

yapmadan bırakmak

  1. (en)Leave smth. undone.

yapmadan önce inceleme

  1. (en)Before look journalizing

kalmamak

  1. (en)Not to remain

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yapmadan bırakmakyapmadan önce incelemeyapmayapma aydınlatmayapma beyapma bebekyapma bezemkalmamakkalmamışkalmamış olmakkalmakalma durumukalma eğrisikalma süresikalmakkalm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın