res ne demek?

 1. (Lat.res - şey) :res cogitans = düşünen varlık, düşünen öz, bilinç;res extensa = yer kaplayan varlık. (Descartes felsefesinin tin ve özdek karşılığı iki temel kavramı.)
 2. Bk. baş
 3. Baş, kafa. (Osmanlıca'da yazılışı: re's)
 4. (Residen: Erişmek mastarının emir köküdür.) "Ulaşan, erişen, yetişen" manasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır.
 5. Retiküloendotelial sistem.
 6. (en)Reticuloendothelial system, RES.
 7. (en)Reticuloendothelial system.
 8. [res (residue) ] şey, mesele, konu
 9. Şey, belirli bir şey, mesele, konu

baş

 1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
 2. Bir topluluğu yöneten kimse
 3. Başlangıç.
 4. Temel, esas
 5. Arazide en yüksek nokta.
 6. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
 7. Bir şeyin uçlarından biri
 8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet.
 9. Çıban.
 10. İnsan vücudunun ağız, duygu organları ve beyni içine alan en ön bölgesi.

res gestae

 1. Bir davada delil olarak kabul edilebilir olgular
 2. Yapılmış olan şeyler
 3. Davanın unsurları

res judicata

 1. Karara bağlanmış hukuk davası
 2. Mahkeme tarafından karara bağlanmış konu
 3. Kesin hüküm

Türetilmiş Kelimeler (bis)

res gestaeres judicatares nulliusresaresaeresagresairesailresailün nurresalerere actre affirmationre arrangere arranged
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın