res gestae ne demek?

  1. Bir davada delil olarak kabul edilebilir olgular
  2. Yapılmış olan şeyler
  3. Davanın unsurları

res judicata

  1. Karara bağlanmış hukuk davası
  2. Mahkeme tarafından karara bağlanmış konu
  3. Kesin hüküm

res nullius

  1. Sahipsiz mallar
  2. Kimseye ait olmayan mallar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

res judicatares nulliusresresaresaeresagresairesailresailün nurresalerere actre affirmationre arrangere arrangedgestagengestagenicgestajengestajenikgestaltgestgesamtkunstwerkgeschiedenislesgeselgesell gelişim düzgülerigesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın