religious affairs minister ne demek?

 1. Din işleri bakanı
 2. Din işleri ile alakalı yüksek dereceli devlet görevlisi (diyanetten sorumlu devlet bakanı)

din

 1. Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet
 2. C.G.S. sisteminde 1 g'lık bir kütlenin hızını saniyede 1 cm artıran güç birimi: Bir nevton 105 din'e eşittir.
 3. Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen
 4. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü.
 5. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası.
 6. İlmek.
 7. 1. (Sözlük anlamı) "Gerek ödül gerekse ceza şeklindeki karşılık" anlamında olup, tabi (uyan) ile kudret sahibi metbu (uyulan) arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2. (İslami anlayışa göre) Kişinin yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesi ve bu amacı belirli bir disiplin içinde gerçekleştirebilmesi için kendisine yol gösteren kurallar bütünü. 3. Akıl sahiplerini kendi istek ve iradeleriyle hayra ve mutluluğa yönlendiren kurum, insanın kendi seçimine dayalı eylemlerini düzenleyen ilahi kanun.
 8. Görünen, görünmeyen doğaüstü güç, nesne ya da varlığa inanma nedeniyle doğmuş olan ve bireylerin gerek birbirleriyle, gerek çevreleriyle ilişkilerini birtakım kutsal uygulama ve davranışlarla düzenleyen, sağlayan evrensel olgu. bk. ilkel din, halk dini, arınma, kurban, sakınma, krş. büyü, tören, kutyasak, muska.
 9. Ceza, ivaz.
 10. (en)Loud, confused, harsh noise; a loud, continuous, rattling or clanging sound; clamor; roar.

religious affairs ministry

 1. Kutsal mekanları yöneten ve dini konuları idare eden devlet kurumu (diyanet işleri başkanlığının bağlı olduğu bakanlık)
 2. Din işleri bakanlığı

religious

 1. Dindar
 2. Dini, dinsel, dine ait
 3. Dini bir tarikata mensup
 4. Mezhebe ait
 5. Sofu, mutaassıp
 6. Çok dikkatli, sadakatli
 7. Rahip, rahibe
 8. Dindar, inançlı, sofu

affairs

 1. İşler.

minister

 1. Hizmet etmek
 2. Bakan, devlet vekili
 3. Papaz, vaiz
 4. Orta elçi
 5. Bakmak, yardım etmek
 6. Vaiz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

religious affairs ministryreligiousreligious centrereligious communityreligious dutyreligious ethnologyreligious exercisesreligious fanaticreligious festivalreligious filmreligionreligion dinreligionistreligiosityaffairsaffairs of honoraffairs of stateaffairs of the heartaffairs olaylaraffairaffair of honoraffair of honouraffair of the heartaffaireaffa uğramakaffabilityaffability affablenessaffableaffableness
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın