religious ne demek?

 1. Dindar
 2. Dini, dinsel, dine ait
 3. Dini bir tarikata mensup
 4. Mezhebe ait
 5. Sofu, mutaassıp
 6. Çok dikkatli, sadakatli
 7. Rahip, rahibe
 8. Dindar, inançlı, sofu

dindar

 1. Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı kimse.
 2. Allah'a bağlanmış olan kimse
 3. Allah’a inanmış kimse.
 4. Dini kaidelere hakkıyla riayet eden, dininin emirlerini yerine getiren, mütedeyyin.
 5. (en)Religious.
 6. (en)Devout.
 7. (en)Pious.
 8. (en)Devotional.
 9. (en)Godly.
 10. (en)Prayerful.

religious affairs minister

 1. Din işleri ile alakalı yüksek dereceli devlet görevlisi (diyanetten sorumlu devlet bakanı)
 2. Din işleri bakanı

religious affairs ministry

 1. Kutsal mekanları yöneten ve dini konuları idare eden devlet kurumu (diyanet işleri başkanlığının bağlı olduğu bakanlık)
 2. Din işleri bakanlığı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

religious affairs ministerreligious affairs ministryreligious centrereligious communityreligious dutyreligious ethnologyreligious exercisesreligious fanaticreligious festivalreligious filmreligionreligion dinreligionistreligiosity
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın